Nettverket

German Norwegian Network (GNN) er det norsk-tyske nettverket og fokuserer på de norsk-tyske relasjonene. Nettverket ble etablert 4. juni 2004 av den norske ambassaden i Berlin og den tyske ambassaden i Oslo, og det skal være et initiativ for unge ledere og opinionsledere.

For å nå dette målet fokuserer man på følgende:

 • Bygge kunnskap om samarbeidet mellom de to landene
 • Bygge kunnskap om land og mennesker
 • Bygge faglig kunnskap
 • Etablere et nettverk av interessante og interesserte mennesker
 • Fremme interesse for relasjonen mellom de to land

Det er et uformelt nettverk som skal videreutvikles basert på behovene og ønskene til sine medlemmer. Som uformelt nettverk lever GNN gjennom interesse og initiativer fra sine medlemmer, og det er akkurat denne nettverksstrukturen som gjør GNN annerledes enn andre institusjoner i norsk-tysk samarbeid. Nettverksstrukturen skal blant annet fremme følgende:

 • Medlemmene bidrar aktivt til aktivitetene og videreutviklingen av GNN
 • Nettverket lever gjennom disse aktivitetene og deres attraktivitet
 • Medlemmene kan videreføre sine kontakter ut i fra egne ønsker og uavhengig av de sentralt organiserte aktivitetene
 • Nettverket er i bevegelse – nye medlemmer beriker nettverket mens andre medlemmer forlater nettverket dersom det ikke lengre er relevant for dem

 

 

år
sammlinger
medlemmer
presentasjoner

medlemmene

GNNs medlemmer er unge, aktive, norske og tyske personligheter fra alle samfunnsområder, for eksempel politikk, økonomi, kultur, media, vitenskap/forskning eller offentlige organisasjoner. Alle medlemmer har en tilknytning til Norge eller Tyskland basert på jobb, privatliv eller generell interesse. De fleste har høyere utdannelse.

Som uformelt nettverk lever GNN gjennom interesse og initiativer fra sine medlemmer. Disse bidrar til nettverket på ulike måter og skaper merverdi gjennom informasjonsutveksling og kontakter. GNN er åpent for interessenter som kan bidra til den langsiktige utviklingen, det være seg som nytt medlem eller foredragsholder på en av samlingene.

GNN har utviklet seg til et nettverk med interessante, interesserte, åpne og hyggelige medlemmer med en felles interesse – en gruppe med heterogen bakgrunn, men med et harmonisk fellesskap.

Samlingene

Ett nettverk lever av den personlige kontakten mellom sine medlemmer, og derfor organiserer styret to samlinger per år. Disse avholdes vanligvis fra torsdag til lørdag og varierer mellom steder i Norge og Tyskland. Innholdet i disse samlinger kan for eksempel være bedriftsbesøk, diskusjon med politikere eller kulturpersonligheter, besøk hos relevante norsk-tyske prosjekter eller aktiviteter initiert av våre medlemmer. Det legges vekt på at temaene har en norsk-tysk dimensjon og at sammensetningen av temaer gjør det interessant for alle våre medlemmer. Den faglige delen av samlingen kompletteres med sosiale kveldsaktiviteter og et mer turistisk orientert programpunkt på lørdag hvor man blir bedre kjent med stedet samlingen finner sted på.

De siste samlingene ble gjennomført på følgende steder:

 • 2019 – Berlin og Oslo
 • 2018 – Trysil og Oslo
 • 2017 – Trondheim og Berlin
 • 2016 – Oslo og München
 • 2015 – Oslo og Berlin
 • 2014 – Oslo og Hamburg

Styret